Ana Sayfa / Hizmetlerimiz / İdare Hukuku

 
  • İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay’da açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi
  • Kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü
  • Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi